Program konferencji

Prezentacje w sesjach specjalnej i regularnych trwają 15 minut plus 5 minut na pytania słuchaczy.

W sesji przemysłowej na wystąpienie przewidziane jest 15 minut.

Konferencja rozpoczyna się kolacją w środę, 12.09.2012, a kończy śniadaniem w niedzielę, 16.09.2012.

Czwartek, 13.09.2012

8:50-9:00 Otwarcie konferencji

9:00-10:00 Referat plenarny

 • Roboty chirurgiczne z perspektywy lekarza (Wojciech Witkiewicz)

10:00-11:00 Roboty medyczne i rehabilitacyjne (MedReh(1))

 • 1. Robin Heart - przygotowanie robotów i zespołu eksperymentalnego do pierwszych zastosowań klinicznych (Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Kamil Rohr, Wojciech Sadowski)
 • 2. System narzędziowy i wybrane aspekty sterowania robota RobIn Heart (Leszek Podsędkowski, Piotr Wróblewski, Piotr Zawiasa)
 • 3. Projekt zadajnika i manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej (Tomasz Barczak, Krzysztof Mianowski)

11:30-13:50 Roboty medyczne i rehabilitacyjne (MedReh(2))

 • 1. Rozwój systemów mechatronicznych wspomagających rehabilitację ruchową człowieka (Wojciech Klimasara, Zbigniew Pilat)
 • 2. Prototypy robotów rehabilitacyjnych opracowane przez ITAM Zabrze (Andrzej Michnik, Michał Bachorz, Jacek Brandt, Zbigniew Paszenda, Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Wiesław Rycerski, Jan Janota)
 • 3. ARR - Robot do Rehabilitacji kończyny górnej (Artur Gmerek)
 • 4. Konstrukcja egzoszkieletu kończyn dolnych do rehabilitacji i wspomagania lokomocji (Piotr Kaczmarek, Rafał Kabaciński, Mateusz Kowalski)
 • 5. Projekt manipulatora do rehabilitacji kończyny górnej człowieka (Krzysztof Mianowski, Michał Pierzchanowski)
 • 6. Zastosowanie odpornego sterowania siłowego w manipulatorze rehabilitacyjnym (Marta Kordasz, Rafał Madoński, Piotr Sauer, Krzysztof Kozłowski)

15:00-17:00 Roboty medyczne i rehabilitacyjne (MedReh(3))

 • 1. Sterowanie bioprotezą dłoni - klasyfikacja miosygnałów za pomocą drzew decyzyjnych (Tomasz Suchodolski, Andrzej Wołczowski)
 • 2. Modelowanie narządów wewnętrznych człowieka za pomocą wielościanów na potrzeby systemu treningowego dla robota chirurgicznego ROCH-1 (Ryszard Leniowski, Marcin Zima, Szymon Jurkowski)
 • 3. Model kinematyczny redundantnego narzędzia laparoskopowego oraz wybrane zagadnienia planowania jego trajektorii (Adam Jan Zwierzyński, Jacek Cieślik)
 • 4. Opis geometrii ciała dla celów planowania trajektorii redundantnych narzędzi laparoskopowych (Adam Jan Zwierzyński, Jacek Cieślik)
 • 5. Wykorzystanie czujnika akcelerometrycznego do pomiaru kąta zgięcia w stawie kolanowym (Krystian Klimowski, Piotr Sauer)
 • 6. Sterowanie mikrosilników o bardzo wysokich prędkościach obrotowych sprzężonych z wielostopniowymi przekładniami planetarnymi (Ryszard Leniowski, Lucyna Leniowska)

17:30-18:50 Prezentacje przemysłowe

 • 1. Nowoczesne stanowiska zrobotyzowane: pomost między dydaktyką, a wdrożeniem przemysłowym (Piotr Zych)
 • 2. Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii dla robotów przemysłowych w zakresie optymalizacji i adaptacji programów robotów.(Grzegorz Karczewski)
 • 3. Modułowy manipulator XZ z napędem bezpośrednim (Tomasz Bojko)
 • 4. Projekt konstrukcji robota mobilnego o zmiennej konfiguracji (Maciej Trojnacki, Maciej Cader)
 • 5. Aldebaran Robotics - Bringing future technologies to today's students (Michael Laurac)

18:50-19:30 Prezentacje robotów

W kuluarach będzie się można zapoznać z konstrukcjami robotów.

Piątek, 14.09.2012

9:00-10:00 Referat plenarny

 • Sprzeczości i otwarty świat: bazy wiedzy dla robotów inteligentnych działających w środowisku wielu źródeł informacji (Andrzej Szałas)

10:00-11:00 Roboty mobilne (RobMob(1))

 • 1. Model symulacyjny układu napędowego robota gąsienicowego (Janusz Frączek, Marek Surowiec, Marek Wojtyra)
 • 2. Kaskadowe sterowanie przegubowym robotem mobilnym w systemie RMP-SW (Maciej Michałek, Marcin Kiełczewski, Tomasz Jedwabny)
 • 3. Wielozadaniowe mobilne roboty do inspekcji obiektów technicznych (Wojciech Moczulski, Wojciech Skarka, Mirosław Targosz, Wawrzyniec Panfil, Piotr Przystałka, Marek Wyleżoł, Marcin Januszka, Daniel Pająk)

10:00-11:00 Systemy wielorobotowe (SysWie)

 • 1. Zapobieganie kolizjom w pracowni współpracy robotów przemysłowych (Piotr Fiertek, Adam Hryniewicz)
 • 2. System transportu międzyoperacyjnego zbudowany z automatycznie sterowanych pojazdów (Jerzy Zając, Grzegorz Chwajoł, Tomasz Więk, Krzysztof Krupa, Waldemar Małopolski, Adam Słota)
 • 3. Zastosowanie diagramów języka UML w modelowaniu systemu sterowania wielozadaniowych robotów mobilnych (Wawrzyniec Panfil, Piotr Przystałka, Wojciech Moczulski)

11:30-13:50 Roboty mobilne (RobMob(2))

 • 1. Algorytm łączenia chmur punktów na podstawie informacji wizualno-metrycznej (Łukasz Ilnicki, Barbara Siemiątkowska)
 • 2. System Nawigacji Mobilnego Robota Kurier oparty na reprezentacji BIM (Barbara Siemiątkowska, Bogdan Harasymowicz-Boggio, Maciej Przybylski, Monika Różańska-Walczuk, Rafał Chojecki, Michał Walęcki, Piotr Węclewski, Mateusz Wiśniowski, Adam Borkowski)
 • 3. System wizyjnej lokalizacji wzorców naturalnych (Bogdan Harasymowicz-Boggio, Barbara Siemiątkowska)
 • 4. Moduł planowania ścieżki w środowisku dynamicznym dla robota Kurier (Maciej Przybylski, Piotr Węclewski, Mateusz Wiśniowski)
 • 5. Budowanie mapy otoczenia zdalnie sterowanego pojazdu do zadań specjalnych (Michał Gnatowski, Jacek Szklarski, Andrzej Typiak)
 • 6. Robot mobilny poruszający się po ścieżce zapachowej (Piotr Batog, Andrzej Wołczowski)
 • 7. Nawigacja robotem Elektron z wykorzystaniem kamery 3D i lidaru (Maciej Stefańczyk, Konrad Banachowicz, Michał Walęcki, Tomasz Winiarski)

11:30-13:50 Planowanie ruchu, działań i zadań (PlanRZ)

 • 1. Zastosowanie metody elastycznej wstęgi w powtarzalnym algorytmie kinematyki odwrotnej manipulatorów (Ignacy Dulęba, Michał Opałka)
 • 2. Kinematyka manipulatora AX-12 Robotic Arm (Tadeusz Szkodny)
 • 3. Wykorzystanie metod optymalizacji do planowania ruchu robota kroczącego (Dominik Belter)
 • 4. Planowanie trajektorii sensorów mobilnych w identyfikacji źródeł skażeń (Paweł Ziemniak)
 • 5. Bezpieczna strategia otwierania drzwi robotem manipulacyjnym KUKA-LWR (Tomasz Winiarski, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk)
 • 6. Planowanie ruchu robota typu trójkątny smok z uwzględnieniem modelu dynamiki (Zuzanna Pietrowska, Krzysztof Tchoń)
 • 7. Parametryczna i nieparametryczna metoda endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej (Adam Ratajczak, Krzysztof Tchoń)

15:00-17:00 Roboty specjalne (RobSpe)

 • 1. Czujnik telefonów komórkowych (Andrzej Chmielniak, Janusz Chmielniak, Teresa Zielińska)
 • 2. Penetratory MUPUS, CHOMIK i KRET - mechanizmy eksploracyjne jako przykłady specjalistycznych końcówek roboczych manipulatorów kosmicznych (Jerzy Grygorczuk, Karol Seweryn, Łukasz Wiśniewski, Marek Banaszkiewicz, Monika Ciesielska, Marcin Dobrowolski, Bartosz Kędziora, Tomasz Rybus, Michal Sidz, Marta Tokarz, Roman Wawrzaszek)
 • 3. IRMO-bot inspekcyjno-ratunkowy, rekonfigurowalny robot mobilny (Jakub Hajkuś, Mateusz Machnik, Jerzy Zając)
 • 4. Prototyp robota pneumatycznego przeznaczonego do stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego (Maciej Cader, Leszek Kasprzyczak)
 • 5. Dynamika ultralekkiego manipulatora planetarnego - symulacje numeryczne i wyniki prac eksperymentalnych (Karol Seweryn, Michał Sidz, Tomasz Rybus, Marcin Dobrowolski, Jerzy Grygorczuk, Bartosz Kędziora, Marta Tokarz)

15:00-17:00 Algorytmy sterowania (Algoryt)

 • 1. Koncepcja siły pozornej w sterowaniu manipulatorów mobilnych poruszających się z poślizgiem kół (Alicja Mazur, Mateusz Cholewiński)
 • 2. Zastosowanie funkcji transwersalnych do sterowania robotem dwukołowym z przyczepami (Dariusz Pazderski, Dorota K. Waśkowicz, Krzysztof Kozłowski)
 • 3. Niesymetryczny trójkątny smok: zastosowanie metody funkcji transwersalnych do śledzenia trajektorii (Władysław Magiera)
 • 4. Regulator impedancyjny dla elektrycznego zespołu napędowego robota (Edward Jezierski, Artur Gmerek)
 • 5. Wykorzystanie quasi-chaotycznych oscylatorów do generowania rytmu chodu robotów kroczących (Artur Gmerek)
 • 6. Projektowanie schematów iteracyjnego sterowania z nauczaniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych (Wojciech Paszke)

17:30-18:50 Roboty mobilne (RobMob(3))

 • 1. Układ pomiarowy i sterowania prototypu kończyny robota kołowo-kroczącego (Jarosław Szrek, Przemysław Sperzyński)
 • 2. Sensoryka i lokalizacja przeszkód przez robota kołowo-kroczącego (Jarosław Szrek, Janusz Jakubiak)
 • 3. Zastosowanie nieciągłych algorytmów sterowania w zadaniu śledzenia ścieżki kołowego robota mobilnego klasy (2,0) (Joanna Płaskonka)
 • 4. Uniwersalna struktura sprzętu badawczo-dydaktycznej platformy mobilnej (Michał Walęcki, Konrad Banachowicz, Maciej Stefańczyk, Rafał Chojecki, Mateusz Wiśniowski, Tomasz Winiarski)

17:30-18:50 Systemy wizyjne i sensoryczne (WizSen)

 • 1. Eksperymentalna weryfikacja metody samolokalizacji robota kroczącego z sensorem Kinect (Michał Nowicki, Piotr Skrzypczyński)
 • 2. Powiązania kryteriów rozpoznawania obiektów za pomocą układów wielosonarowych (Bogdan Kreczmer)
 • 3. Niepewność pomiaru w zadaniu budowy mapy podłoża przy użyciu kamery stereowizjnej (Przemysław Łabęcki)

18:50-19:30 Dyskusja

 • Trendy i priorytety robotyki mobilnej (prowadzący: Adam Borkowski)

Sobota, 15.09.2012

9:00-10:00 Referat plenarny

 • Roboty społeczne (Krzysztof Arent, Krzysztof Tchoń)

10:00-11:00 Sterowniki i programowanie (StePro)

 • 1. Projektowanie układów sterowania robotów. Część I: Metodyka (Tomasz Kornuta, Cezary Zieliński)
 • 2. Projektowanie układów sterowania robotów. Część II: Aktywna wizja (Tomasz Kornuta, Maciej Stefańczyk, Cezary Zieliński )
 • 3. Dobór nastaw regulatorów w serwomechanizmach wizyjnych (Mateusz Boryń, Tomasz Kornuta)

11:30-13:50 Roboty społeczne (RobSpo)

 • 1. Robot humanoidalny ROMAN wyrażający emocje (Krzysztof Mianowski, Jochen Hirth, Karsten Berns)
 • 2. Badania eksperymentalne dystansów społecznych pomiędzy czlowiekiem a robotem PeopleBot (Krzysztof Arent, Bartosz Komarnicki)
 • 3. Zastosowanie otwartego oprogramowania w systemie sterowania robotem społecznym (Jan Kędzierski, Łukasz Małek, Adam Oleksy)
 • 4. Budowa robota społecznego FLASH (Jan Kędzierski, Mariusz Janiak)
 • 5. System rozpoznawania emocji wypowiedzi na potrzeby robotów społecznych (Łukasz Juszkiewicz)
 • 6. Rozpoznawanie emocji na podstawie statycznych obrazów twarzy (Mateusz Żarkowski)
 • 7. Autorytet jako narzędzie perswazji robota społecznego (Łukasz Małek, Mirela Frontkiewicz, Paweł Kaczmarek, Bartosz Komarnicki, Weronika Matlakiewicz, Tomasz Mazurkiewicz, Daniel Piłat, Monika Puchalska, Adam Pyka, Bartosz Weselak, Rafał Wojciechowski)