Publikacja referatów

Referaty przedstawione na Konferencji zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej. Rozszerzone teksty prac rekomendowanych przez Komitet Naukowy zostaną skierowane do krajowych czasopism.

Sposób dostarczania referatów

Referaty w formacie PDF będzie można składać od 5. marca 2012 emailem na adres kkr12@pwr.wroc.pl

Wymagania ogólne

Tekst referatu nie może przekraczać 10 stron. W przypadku mniejszej liczby stron należy zwrócić uwagę na to, aby była ona parzysta. Istnieje możliwość dostarczenie referatu przekraczającego limit 10 stron. Konieczne jest jednak wówczas uiszczenie dodatkowej opłaty (200 zł za każde 2 strony - łączna liczba stron musi być parzysta).

W przypadku referatów dostarczanych na sesje plenarne zaleca się nie przekraczanie 20 stron. Ilość stron musi być parzysta.

Wymagania typograficzne

LaTeX

Szczegółowe wymagania dotyczące formatowania tekstu referatu dostarczanego na 12. Krajową Konferencję Robotyki opisane zostały w pliku pdf.

Referaty w języku polskim

Referaty w j. angielskim

MS Word

Dla użytkowników edytora MS Word przygotowany został wzorcowy dokument zgodny z wymogami formatowania tekstu referatu: kkr12.doc. Ze względu na mogące zaistnieć różnice zależne od ustawień edytora, jako wyznacznik wyglądu wersji końcowej należy przyjąć postać tego dokumentu w formacie PDF kkr12_wzor_word.pdf.