Kalendarz przygotowań

  • 2 marca dostarczenie tematów sesji specjalnych
  • 15 kwietnia nadesłanie pełnych tekstów referatów
  • 31 maja decyzja o akceptacji referatów
  • 2 lipca nadesłanie ostatecznych wersji referatów
  • 15 lipca pierwszy termin rejestracji
  • 12 września rozpoczęcie Konferencji