Tematyka

 • Kinematyka i dynamika
 • Algorytmy sterowania
 • Planowanie ruchu, działań i zadań
 • Sterowniki i programowanie
 • Systemy wizyjne i sensoryczne
 • Roboty manipulacyjne
 • Roboty mobilne
 • Roboty inteligentne
 • Roboty edukacyjne, usługowe i specjalne
 • Roboty medyczne
 • Roboty społeczne
 • Roboty przemysłowe
 • Systemy robotyczne
 • Elementy i urządzenia robotów
 • Robotyzacja
 • Zastosowania robotów